Biografia Primarului Comunei Vama Buzăului, Chirilaș Tiberiu Nicolae

biografie-ctn

Chirilaș Tiberiu Nicolae

Data nașterii: 30.01.1977

Locul nașterii: Comuna Vama Buzăului, Jud. Brașov

Urmareste pagina de Facebook  Trimite email  Urmareste Canalul YouTube

30

Km drumuri asfaltate / canalizare

Proiectele de reabilitare, modernizare și întreținere a infrastructurii de drumuri si de extindere a sistemului de canalizare sunt proiecte vitale de dezvoltare a Comunei Vama Buzăului

50

Km rețea de distribuție a apei

Rețeaua de alimentare cu apă în sistem centralizat a Comunei Vama Buzăului este realizată în procent de aproape 100%, fiind în execuție rețeaua de canalizare în sistem pachetizat

60

Km rețea iluminat public

Proiectul a însemnat reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în toată comuna, fiind efectuate și lucrări de prelungire a rețelei de alimentare a gospodăriilor, inclusiv îmbunătățirea nivelului de tensiune

Educație și formare

1996 – 2000
Instituţia de învăţământ: Universitatea „Transilvania” Braşov;
Domeniul studiat: Electronică şi Calculatoare;
Diploma obţinută: Inginer diplomat / Licenţă;
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Studii superioare.

1992 – 1996
Instituţia de învăţământ: Liceul „Nicolae Bălcescu” Întorsura Buzăului;
Domeniul studiat: Teoretic – „Matematică – Fizică”;
Diploma obţinută: Bacalaureat;
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Studii liceale.

Experiență profesională

Din Iunie 2004
Angajator: Comuna Vama Buzăului, Jud. Braşov;
Sectorul de activitate: Administraţie publică locală;
Postul ocupat: Primar;
Descriere activitate: Conform Legii 215/2001, republicată.

Martie 2003 – Iunie 2004
Angajator: Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări, Bucureşti;
Sectorul de activitate: Sistemul bancar;
Postul ocupat: Inginer de sistem în informatică;
Descriere activitate: Gestionarea sistemului informatic.

Septembrie 2001 – Martie 2003
Angajator: Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu”, Întorsura Buzăului, Jud. Covasna;
Sectorul de activitate: Învăţământ;
Postul ocupat: Profesor;
Descriere activitate: Specific catedrei de informatică.

Competențe și aptitudini

  • Limbi străine cunoscute: Engleza.
  • Creativitate, abilități practice și de improvizație.
  • Eficiență, motivare, onestitate, deschidere, dinamism, tenacitate, abilități de comunicare, abilități de negociere, flexibilitate în relațiile interumane, interes pentru noi provocări.
  • Lider de grup, spirit de echipă, lucru în echipă, orientare către soluții, spirit organizatoric, capacitate de a lucra sub presiune, capacitate / abilități de reprezentare.
  • Nivel ridicat de înțelegere a teoriei de management de proiecte, a conceptelor și a practicilor.
  • Capacitate sporita de a utiliza tehnici și metode pentru a obține rezultatele scontate.
  • Capacitate de a integra și folosi în diferite maniere motivația, capacitate de a menține la nivelele dorite valorile, atitudinile și aspirațiile subordonaților.